Hírek

 
Aktualitások

Megújuló Dél-Alföld, KKV-k az innováció középpontjában

2011. november 24-én „Megújuló Dél-Alföld, KKV-k az innováció középpontjában” címmel regionális konferencia került megrendezésre Szegeden a Szegedi Tudományegyetem TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0002 projektjének keretében, amelynek célja a dél-alföldi regionális intézményi partnerség erősítése és a regionális innovációs rendszer aktuális problémáinak megvitatása volt. A rendezvény fókuszában a dél-alföldi technológia-hasznosító KKV-k és technológia-közvetítő szervezetek álltak. Az előadások a hazai innovációs politika, a technológia-transzfer és az innovatív KKV-k, valamint az innovativitás a Dél-alföldi régióban tématerületeket érintették. A konferencián Szél Ágnes ismertette a Dél-Alföldi Innovációs Üzleti Hálózat tevékenységét a résztvevők számára. Elmondta, az együttműködés célja, hogy a tagok a kritikus tömeget elérve hatékonyan érvényesüljenek a piacon a nagyvállalatokkal szemben. Hangsúlyozta, hogy a hálózat a tagvállalkozások közötti bizalomra épül, amely leszabályozott tevékenységen és a partnerek előminősítésén alapszik. A DITAK tagjai hatékonyan segítik az innovációs szereplőket a techológia-transzferben, helyismeretüknek köszönhetően pedig sok esetben a nagyvállalatoknál hatékonyabban képesek a teljes értéklánc mentén szolgáltatásokat kínálni partnereiknek. Ismertette, hogy az alapításkor megfogalmazott célok jelentős része teljesült, az elmúlt évek során elért legfontosabb eredmények közül pedig kiemelte a nemzetközi megjelenéseket, az új tagokkal való bővülést, valamint az ISO/IEC 27001:2005 információbiztonsági rendszer bevezetését a hálózat gesztorszervezeténél, az Innogrant Consulting Kft-nél.

tl_files/ditak_content_img/konferencia_2011_11_24(1).JPG

Stratégiai egyeztetés – Merre tovább DITAK?

A Dél-alföldi Innovációs Üzleti Hálózat (DITAK) 2011. szeptember 22-én tartott stratégiai egyeztetést a Kecskeméti Főiskola Tudós Házában, melynek célja az új hálózati tagok bevonásával az üzleti hálózat jövőbeli lehetőségeinek feltérképezése és a hálózati stratégia felülvizsgálata volt. A fórum egyúttal a DAOP 1.2.1–2008–0004 projekt záró rendezvényeként is szolgált. A megbeszélésen az üzleti hálózat tagjai a DITAK új stratégiai irányait, jövőképét és távlati céljaira vonatkozó kulcskérdéseket vitattak meg, Kovács Tibor, a DITAK elnökének vezetésével. Az egyeztetés során olyan potenciális területek is fókuszba kerültek, mint a határ menti stratégiai együttműködések kialakítása, a klaszterközi kooperáció megerősítése és a Dél-alföldi kiemelt nagyprojektben való tanácsadói részvétel. A hálózat tagjai a stratégiai célok lebontása és a projektelképzelések konkretizálása érdekében további egyeztetéseket folytatnak a közeljövőben.

A DITAK üzleti innovációs hálózat a résztvevő partnerek különböző speciális tanácsadói területeit – mint az innováció-menedzsment, vezetői tanácsadás, projektmenedzsment, üzleti jogi tanácsadás – összefogó üzleti szolgáltató szervezet.

tl_files/ditak_content_img/zaro_rendezveny.JPG

IV. DITAK Benchmark Fórum

A Dél-alföldi Innovációs Üzleti Hálózat 2011. szeptember 21-én tartotta IV. Benchmark fórumát az újvidéki Business Incubator-ban, Szerbiában. A találkozón a DITAK hálózat képviselőin kívül részt vettek a Vojvodina ICT klaszter menedzsmentjének és tagszervezeteinek képviselői is. A fórumon Milan Solaja, a Vojvodina ICT klaszter vezetője ismertette a 2010-ben létrejött szervezet koncepcióját: a tagok az együttműködés révén új üzleti lehetőségekre tegyenek szert, lehetőség nyíljon EU-s projektekben való részvételre és olyan kooperációk jöjjenek létre, amelyek segítik a tagszervezeteket céljaik elérésében. Marija Stancu Mirosavljev, az újvidéki Business Incubator vezetője hozzátette, hogy a Szerbián kívüli partnerségek kialakítása a klaszter egyik legfontosabb törekvése. A jelenlevő DITAK menedzsment javaslatára a résztvevők a jövőbeni együttműködés három lehetséges szintjét rögzítették: klaszterközi kooperáció kialakítása, közös projektek megvalósítása, illetve szolgáltatások nyújtása egymás tagszervezetei között.  A két hálózat kapcsolatának elmélyítése érdekében további B2B és klaszterközi egyeztetések megvalósítására törekszenek a jövőben. 

tl_files/ditak_content_img/IV_benchmark_forum.jpg

III. DITAK Benchmark Fórum

A Dél-Alföldi Innovációs Üzleti Hálózat (DITAK) 2011. december 16-án tartotta III. Benchmark Fórumát Szegeden, amely a Kovács Tibor által javasolt klaszterközi együttműködések fejlesztésének első lépése volt. A rendezvény célja a „jó gyakorlatok” megosztása, valamint a szegedi klaszterek és hálózatok közötti együttműködések elindítása volt, amelyben a DITAK a jövőben kiemelt szerepet játszhat. A fórumon a DITAK tagjai mellett az Archenerg Klaszter és a Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter képviselői vettek részt.  A klaszterek és a DITAK bemutatkozását követően a jelen levő cégek, szervezetek ismertették tevékenységüket. Dr. Buzás Norbert, a Szegedi Tudományegyetem innovációs igazgatója felvázolta azokat a lehetőségeket is, melyekkel az SZTE Kutatás-fejlesztési és Innovációs igazgatósága tud hozzájárulni a klaszterek sikerességéhez. A bemutatkozásokat követően Dr. Mogyorósi Péter, a Laser Consult ügyvezetője, a DITAK tagja moderálásában interaktív beszélgetés kezdődött, ennek eredményeként a résztvevők megállapodtak a klaszterek közötti együttműködések elindításában és egy Talent Management Program létrehozásában, mely az egyetemi oktatás gyakorlatiasabbá tételét segíthetné elő.  Megegyeztek továbbá rendszeres kerekasztal reggelik megtartásában is, melyek keretében lehetőség nyílik az aktuális problémák megvitatására illetve a közös projektötletek áttekintésére. A találkozók szervezését és lebonyolítását Kovács Tibor, a DITAK elnöke vállalta.

tl_files/ditak_content_img/III_benchmark_forum.jpg

„Hálózatba kötött innováció”

Múlt pénteken zárt körben tartotta meg első plenáris fórumát a Dél-alföldi Innovációs Üzleti Hálózat (DITAK) a József Attila Tanulmányi és Információs Központban. Az üzleti hálózat célja, hogy az innovációban érdekelt piaci és kutatási szereplők összekapcsolásával elősegítse a regionális és a határmenti innovációs fejlesztések megvalósulását és az üzleti k+f potenciál bővülését. A hálózatban a hazai innovációs és vezetői tanácsadásban érintett üzleti kör mellett kiemelt szerepet játszik a Szegedi Tudományegyetem, mint a térség meghatározó tudásközpontja is. A rendezvényen a résztvevők szót ejtettek többek között a Szeged Science park, az Extreme Light Infrastructure projekt, valamint a kecskeméti Mercedes beruházás térségi kihatású innovációs fejlesztéseiről is. A fórum keretében Dr. Nikodémus Antal, a Nemzetgazdasági Minisztérium Innovációs és K+F Főosztály vezetője a hazai klaszterpolitika aktuális kérdéseiről tartott tájékoztatót.
"Az üzleti hálózat résztvevői bíznak abban, hogy tevékenységüket hálózati formában megvalósítva kiaknázhatók lesznek az együttműködésben rejlő szinergiahatások is.”

tl_files/ditak_content_img/bemutatkozo.jpg

II. DITAK Benchmark Fórum

A Dél-alföldi Innovációs Üzleti Hálózat (DITAK) 2011. június 22-én megtartotta II. DITAK Benchmark Fórumát Szabadkán (SRB). Kovács Tibor, a DITAK elnöke szerint a rendezvény fő célja, hogy a résztvevők tanuljanak egymástól, valamint határon átnyúló stratégiai partnerségeket és innovációs együttműködéseket alakítsanak ki. A fórumon Dr. Mogyorósi Péter, a MISZ regionális igazgatója, a DITAK tagja bemutatta a DITAK üzleti hálózat koncepcióját és hosszútávú terveit. A Vajdasági Regionális Fejlesztési Ügynökség megalakulásáról és céljairól Nikolina Pupavac számolt be, emellett két vajdasági klaszter is bemutatta tevékenységét: a Vojvodina ICT Clustert Vladimir Nikic képviselte, a Cluster of Creative Industries Vojvodina-t Tatjana Kalezic mutatta be a résztvevőknek. A rendezvényen részt vett az Újvidéki Egyetem képviselője is. 
A klaszterek képviselői előadásaik során működésük sajátosságait és az alkalmazható „jó gyakorlatokat” ismertették a megjelentekkel.  A bemutatkozásokat követő vitafórumon a résztvevők az innováció szerepét és az együttműködési lehetőségeket vizsgálták a DKMT Eurorégióban.

tl_files/ditak_content_img/II._ditak_kicsi.JPG

I. DITAK Benchmark Fórum

A Dél-alföldi Innovációs Üzleti Hálózat (DITAK) 2011. május 24-én tartotta I. Benchmark Fórumát Szegeden. Kovács Tibor, a DITAK elnöke szerint a fórum célja, hogy a nemzetközi gyakorlatok megismerésével fokozódjon a résztvevők együttműködési hatékonysága, valamint „jó gyakorlatok” elsajátítására nyíljon lehetőség. A rendezvény során Dr. Buzás Norbert, a DITAK alelnöke, a Szegedi Tudományegyetem Innovációs Igazgatója tartott előadást „Nemzetközi Klasztergyakorlatok és EU iránymutatások a jövő klaszterfejlesztésére” címmel, amelyet a résztvevők bemutatkozása, esettanulmányaik bemutatása követett. A programot záró vitafórumot Dr. Mogyorósi Péter, a DITAK tagja, a Laser Consult ügyvezetője moderálta, a hálózatosodás irányába ható és az azzal ellentétes tényezők szerepét firtatva.
Az érdeklődők az előadás prezentációját itt tekinthetik meg.
A rendezvényen készült videó letöltéséshez kattintson ide.

tl_files/ditak_content_img/I_DITAK_Benchmark_forum_1._kicsi.JPG

ASTP Konferencia

Az Association of European Science and Technology Transfer Professionals konferencia 2011. május 26-27-ig Stockholmban került megrendezésre, amelyen a DITAK elnökségének két tagja, Kovács Tibor és Dr. Buzás Norbert képviselte a Dél-alföldi Innovációs Üzleti Hálózatot.

A konferenciáról:
A rendezvényen döntően innovációval, klaszterek fejlődésével foglalkozó szakemberek, valamint iparban és innovációban érintett kutatók vettek részt, de az üzleti szféra is képviseltette magát néhány előadással. A konferencián mintegy 34 előadás hangzott el szekcióelőadás és -beszélgetés keretében azzal a céllal, hogy átfogó képet nyújtson a nemzetközi innovációs tendenciákról, az innovációs kultúráról, annak változtatási lehetőségeiről, a technológiai transzfer működésének sajátosságairól, valamint a cégek jövőbeli együttműködési modelljeiről és a megvalósíthatósági vizsgálatokról.

ASTP Konferencia Jelentés

Részletes információ a konferenciáról: 1. melléklet

Előadások: 2. melléklet

Névjegykártyák másolata: 3. melléklet

Élelmiszeripari innovációs törekvések és azok eredményei

2010 november 18-án került megrendezésre az „Élelmiszeripari innovációs törekvések és azok eredményei” projekt nyitó rendezvénye és szakmai konferenciája az egri Eszterházy Károly Főiskolán. Kovács Tibor, az Innogrant Consulting ügyvezető partnere előadásában bemutatta a versenyképességi problémákat a tanácsadói piacon, majd a Dél-alföldi Innovációs Üzleti Hálózat (DITAK) munkáját, törekvéseit, a DITAK célcsoportjait és szolgáltatási tömbjeit, együttműködési szintjeit, szervezeti felépítését és a klaszter finanszírozási forrásait. Röviden összefoglalta a DITAK közvetlen céljait a 2010-2011 közötti időszakra, amely a megbízható, együttműködésre kész partneri kör bevonása, a kapcsolati háló bővítése és ezen keresztül a kiszámítható vállalati fejlődési pálya biztosítása. Ezek megvalósítása érdekében kiegészítő kompetenciák bevonása a szinergiahatás elérése, valamint magasabb szintű innovációs tanácsadói szolgáltatások biztosítása céljából, kritikus tömeg létrehozása a méretgazdaságossági szint elérése és a hatékonyabb érdekérvényesítés érdekében. Az előadásban bemutatta a távlati célokat is, amelyek közt szerepel a fejlesztők és innovációs szereplők támogatása a DITAK szolgáltatási tömbök révén, a DKMT Euroregionális együttműködések fejlesztése triple-helix megközelítésben, a versenyképes alternatíva biztosítása a „Big Four” jellegű domináns piaci szereplők mellett, valamint a Dél-alföldi Régió versenyképességének javítása a regionális programozásba való bekapcsolódáson keresztül.

tl_files/ditak_content_img/TAMOP_nyito011_mod2.JPG