Hírek

 
Bizottságok

A Pénzügyi Bizottság előkészíti az éves forrásbevonási és -felhasználási tervet, javaslatot tesz a DITAK bevételi forrásainak körére és mértékére, ellenőrzi a hálózat forrásfelhasználását, valamint javaslatot tesz a szükséges pénzügyi intézkedések megtételére.

A Jogi és Ügyrendi Bizottság javaslatot tesz a Szervezeti és Működési Szabályzatra, az  Etikai Kódexre, valamint a hálózaton belüli és kívüli jogviták kezelésére.

A Stratégiai Bizottság javaslatokat fogalmaz meg a hálózat programjára, előkészíti a hálózat régión túli együttműködéseit, valamint a Tanács elé terjesztett helyzetértékeléseket és piaci elemzéseket.

A Felügyelőbizottság a gazdasági társaságokhoz hasonlóan működő szerv. Ellenőrzi a hálózat működését, a pénzügyi eszközök felhasználását, valamint a DITAK szervezeti egységeit.

DITAK bizottságok
DITAK bizottságok