Hírek

 
Elnökség

Az Elnökség látja el a klaszter képviseletét, stratégiai jellegű tárgyalásokat folytat, működteti és számon kéri a Klaszterirodát, megszervezi a Klasztertanács féléves ülését, irányítja a Bizottságok munkáját, elvégzi a tagjelöltek előminősítését, valamint a Klasztertanács elé terjeszti fejlesztési javaslatait.

 Az elnökségi feladatokat jelenleg három elnökségi tag látja el:

Kovács Tibor (Elnök)

Fenyvesi József (Alelnök)

Dr. Buzás Norbert (Alelnök)