Hírek

 
Értékek

Mi, az alapítók, hiszünk abban, hogy az üzleti siker záloga a magas szintű értékrend. A Dél-alföldi Innovációs Üzleti Hálózat minden egyes döntést szigorú etikai kódex és minőségbiztosítási rendszer alapján hoz meg.

Megbízhatóság: Támaszkodhat ránk, mind szavainkban, mind cselekedeteinkben hitelesek vagyunk.

Hatékonyság: A hálózatba tömörült, egymást kiegészítő kompetenciák révén eredményesen és hatékonyan teljesítjük a kapott megbízásokat. A döntéshozatalt követően gyorsan cselekszünk, pontosan és világosan kommunikálunk partnereinkkel.

Felelősségtudat: Minden partnerünk érdekét egyenlően tartjuk szem előtt, tetteinkért felelősséget vállalunk.

Professzionalizmus: A DITAK fő erőssége a hálózatban tevékenykedő szakértők felkészültsége, professzionalizmusa. Sokat teszünk annak érdekében, hogy a munkavállalóknak folyamatos lehetőséget biztosítsunk a szakmai fejlődésre.

Ügyfélvezérelt gondolkodás: Tudatosan törekszünk arra, hogy ügyfeleinket helyezzük előtérbe. Pontosan ezért marketingtevékenységünk során a termelésorientált 4P fókusz helyett az ügyfélorientált 4C megközelítést alkalmazzuk. A pontosság, a stabil, átlátható módszertan, az ügyfélorientáció, a rugalmasság és a határidőre történő teljesítés együttesen jelentenek garanciát arra, hogy megfeleljünk ügyfeleink elvárásainak.

Fair-business: Tagjainkkal, vevőinkkel szemben tisztességes eszközöket alkalmazunk. Ugyanezt várjuk mindazoktól, akik együttműködnek velünk.

Tisztesség: Az etikus magatartás üzletvitelünk alapja. Cselekedeteinkhez erkölcsi iránytűnk mutatja az irányt. Utunkat a tagok a vállalati partnerek, valamint a vevők iránti becsületesség és tisztelet vezérli.