Hírek

 
Laser Consult Kft.

Székhely: H-6723 Szeged, Felső Tisza – part 31–34 IX/24           

Honlap: http://www.laserconsult.hu/

 

A Laser Consult Kft. 1992-ben alakult azzal a céllal, hogy komplex innováció menedzsment szolgáltatások nyújtásával végigkísérje ügyfeleit az innovációs ötlettől kezdve egészen a szellemi termék értékesítéséig.

A cég kulcskompetenciái: innovációs projekt fejlesztés, technológia-transzfer, egyetem-ipar együttműködések elősegítése, tanulmányok készítése.

Innovációs projektfejlesztési tevékenységük az innovációs folyamat különböző fázisában felmerülő problémák megoldására terjed ki, melyek legfontosabb elemei főként  projektgeneráláshoz, pályázatkészítéshez és az üzleti tervezéshez kapcsolódnak.

Vevőknek nyújtott szolgáltatások:

  • Technológia-transzfer szolgáltatások nyújtása vállalkozások, egyetemek, non-profit szervezetek és egyéb kutatóintézetek számára.
  • Komplex technológia transzfer szolgáltatáscsomag nyújtásával segíti a hazai és nemzetközi vállalatokat technológiai ajánlataik és igényeik közvetítésében, melyek kiegészülnek piackutatási, piacfelmérési valamint IP valuation szolgáltatásokkal is.
  • Az egyetem-ipar együttműködések elősegítése: K+F kapcsolatok kiépítésére, a klaszterfejlesztésre, különböző tréningek és képzések nyújtására, a tudástranszferre, az intézmény-fejlesztési tanácsadási tevékenységekre kiterjedő szolgáltatások.
  • Új, modern innovációs rendszerek kidolgozása és alkalmazása
  • Megvalósíthatósági tanulmányok, regionális és ágazati innováció-politikai stratégia, segédanyagok, egyetemi és vállalati megalapozó dokumentumok készítése.

Referenciamunkák:

Integrált mikro/nanorendszerek Nemzeti Technológia Platform Mikro- és Nanoelektronikai és Fotovillamos K+F Stratégia és Megvalósítási Terv elkészítése, DÉMÁSZ a fotovoltaikus energiatermelés és szolgáltatás trendelemzése c.  döntés előkészítő dokumentum elkészítése

Pharmapolis Debrecen Innovatív Gyógyszeripari Klaszter akkreditációjának elkészítése; Stratégia és Cselekvési Terv, Kutatás-fejlesztési Stratégia és Cselekvési Terv kidolgozása; projekttársaságok létrehozása; a projekttársaságok számára GOP 1.2.1. pályázatok elkészítése

3T- Technológia és tudástranszfer feltételeinek kialakítása a Dél-Dunántúli Régió egyetemi tudásbázisaiban” tárgyú projekt keretében innováció menedzsment tanácsadói szolgáltatások (technológia transzfer tanácsadás, üzleti tervezés, piacelemző tanulmányok, piacfelmérő tanulmányok, termékkoncepciók készítése)

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Egyetemi Távközlési és Informatikai Kooperációs Kutatási Központjának megerősítése és továbbfejlesztése című projekt kidolgozása, stratégiai tanácsadás és a hozzákapcsolódó KMOP 1.1.2/08 pályázat elkészítése

Intelligens Humán diagnosztikai Informatikai Platform CardiaCom Innovációs Projekt Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése