Hírek

 
Szegedi Tudományegyetem Kutatás - fejlesztési és Innovációs Igazgatóság

Székhely: H-6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Honlap:http://www.u-szeged.hu/igazgatosag/kutatasfejlesztesi?folderID=14461&objectParentFolderId=14461

 

A Szegedi Tudományegyetem Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóságának legfontosabb feladatai közé tartozik az egyetemi alkalmazott kutatás-fejlesztési tevékenység menedzselése, az Egyetem tulajdonában lévő szellemi alkotások hasznosítása, az intézmény szellemitulajdon-portfóliójának kezelése és bővítése. Felelős továbbá a stratégiai ipari partnerekkel, valamint az egyetemi érdekeltségű spin-off vállalkozásokkal és az SZTE részvételével működő klaszterekkel való kapcsolattartásért, valamint az innovációs intézményrendszer fejlesztésével kapcsolatos pályázatok készítéséért és menedzseléséért is. Mindezen felül az Innovációs Igazgatóság képviseli a Szegedi Tudományegyetemet az egyetemi szintű innovációs kezdeményezésekben, konferenciákon, kiállításokon, különböző szakmai rendezvényeken, valamint a Regionális Innovációs Stratégia Irányító Bizottságában.

Az Igazgatóság, melynek fentebb említett számos feladata 4 specializált alegység között oszlik meg, a tudományos és innovációs rektorhelyettes irányítása alatt, az innovációs igazgató operatív vezetésével működik. A rendszer alapdokumentuma a Szellemitulajdon-kezelési Szabályzat, melynek legfrissebb, az Igazgatóság által kidolgozott, a megváltozott jogszabályi és gazdasági körülményekhez igazodó módosítását a Szegedi Tudományegyetem Szenátusa 2011-ben fogadta el.   Az Egyetemen születő szellemi alkotások sorsáról – hasznosításáról, egyetemi tulajdonba kerülésükről – és ezáltal az Igazgatóság által végrehajtandó feladatok egy részéről az Innovációs Bizottság határoz. Az egyetemi portfólióba beválogatott szellemi alkotások oltalmának és hasznosításának költségeit az Innovációs Alap fedezi.

Az Igazgatóság nemcsak az Egyetemen keletkező találmányokhoz kapcsolódó feladatokat látja el, hanem külső megbízásokat is teljesít.

Vevőknek nyújtott szolgáltatások:

  • Az Igazgatóság a stratégiai ipari partnerek kutatás-fejlesztési megbízásainak teljesítésén kívül vállalja szellemi alkotások piaci potenciáljának elemzését, üzleti koncepciók készítését valamint a lehetséges hasznosító partnerek felkutatását.
  • Nyújt innovációs tanácsadási szolgáltatásokat illetve ellátja a nemzetközi intézményi technológia transzfer együttműködések koordinációs feladatait is.