Hírek

 
Szegedi Tudományegyetem Kutatóegyetemi Kiválósági Központ (SZTE KKK)

Székhely: H-6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Honlap: http://www.u-szeged.hu/kutatoegyetemi/

 

A kutatási eredményeknek, az innovációs sikereknek és az oktatók kiváló tudományos tevékenységének köszönhetően, a Szegedi Tudományegyetem 2 856 331 580 Ft támogatást nyert Kutatóegyetemi Kiválósági Központ létrehozására 2010-ben, az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programjának, „A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció oktatás fejlesztésén keresztül” (TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KONV)  megnevezésű pályázatán. 

A Kutatóegyetemi Kiválósági Központ címnek birtokában az SZTE 5 kiemelt alprogramban nemzetközileg is elismert, professzionális színvonalú kutatásokat valósít meg a következő 2 évben. A Kutatási Alprogramok mindegyike kiemelt terület a nemzetközi kutatás élvonalában.

 Kutatási Alprogramok:

  • Szuperlézer Alprogram kiemelt célja az ELI-hez kapcsolódó alkalmazások fejlesztése, valamint a kapcsolódó területek tudományos igényeinek kielégítése Szabó Gábor professzor vezetésével.
  • Kémia, anyagtudomány, gyógyszerkutatás Alprogram a legmodernebb nano- és gyógyszertechnológiák, valamint módszerek meghonosítását tűzte zászlajára a, Fülöp Ferenc professzor vezetésével.
  • A Molekuláris biológia, genetika, orvostudomány Alprogram a betegségek molekuláris patogenézisének feltárása mellett a neuropszichiátriai zavarok patomechanizmusát kutatja. Penke Botond akadémikus a program vezetője
  • Környezettudomány, energetika Alprogram: a Kovács Kornél professzor neve által fémjelzett program a nanopartikulumok biztonságossága kérdésének vizsgálatán túl megújuló energiahordozók előállítására irányuló technológiák fejlesztésén fog dolgozni, részben korábbi eredményekre építve.
  • Az Információs Társadalom Alprogram, Z. Karvalics László professzor vezetésével napjaink meghatározó kérdéseivel foglalkozik a területen, így az információs társadalom jogi, gazdasági, szociológiai, történeti és stratégiai vetületeinek kutatásával. A program kiemelt menedzsment feladata a Kiválósági Központ intézményi hátterének megteremtése, valamint az egyetemi paradigmaváltás elősegítése, többek között modern versenypiaci menedzsment módszerek és struktúrák meghonosításán keresztül.