Hírek

 
Tagjaink vállalásai

A bizalmi tőke jelenléte egy üzleti hálózat esetében alapvető fontosságú a folyamatok, ezen belül is az értékesítési folyamatok hatékonysága szempontjából. Valljuk, hogy csak akkor leszünk képesek valódi értékkel bíró szolgáltatásokat nyújtani, ha tagjaink között fennáll az egymás iránti bizalom, és ha a partnerek között kialakul és működik az egymás elfogadásának a kultúrája. Ennek az elvnek az érvényesítése a tagokra alapvető kötelezettséget is ró. A DITAK tagjai vállalják:

  • hogy aktívan részt vesznek a hálózat működésében,
  • hogy a szervezeti és működési szabályzat előírásait magukra nézve kötelezően elismerik,
  • hogy betartják a szervezet etikai kódexében foglaltakat,
  • hogy részt vesznek a DITAK-ot érintő problémák közös megoldásában,
  • a tagsági díj megfizetését a DITAK Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak alapján, valamint a Finanszírozási Szabályzatban megfogalmazott feltételek és keretek között.