Hírek

 
Történet

A hálózatosodás motorja a gazdasági szereplők, a felsőoktatási intézmények – tudásközpontok – és a fejlesztési ügynökségek közötti kooperáció, valamint az üzleti lehetőségek együttműködésen alapuló kiaknázása. A DITAK résztvevők közötti együttműködések és a partnerek közötti bizalom stabil alapot szolgáltatott a Dél-alföldi Innovációs Üzleti Hálózat (DITAK) megalapításához.

A DITAK 2008. július 30-án tartotta alakuló ülését tizenkét taggal. A DITAK gesztorszervezete – az Innogrant Consulting Kft. – 2008 augusztusában pályázatot nyújtott be a Dél-Alföldi Operatív Program keretén belül a DAOP-2008-1.2.1. kódszámú, "Hálózatmenedzsment szervezetek létrehozása, megerősítése" tárgyú felhívásra, amelynek eredményeképpen 21 millió 479 ezer forint vissza nem térítendő támogatásban részesült

A partnerek közötti szoros kapcsolati háló révén felerősödnek a hatékonyságban és teljesítményben megmutatkozó szinergikus, egymást erősítő hatások. Folyamatos fejlődésünkhöz és versenyképességünk fokozásához közösen igyekszünk új üzleti megoldásokat, technológiai eljárásokat, innovatív termékeket és nagy hozzáadott értékű szolgáltatásokat kidolgozni. Tesszük mindezt úgy, hogy folyamatosan szem előtt tartjuk a régió, az ország és a lakosság érdekeit.

A Dél-Alföldi Innovációs Üzleti Hálózat tudásorientált vállalatok és intézmények olyan térbeli tömörülése, amelyek a térségbe ágyazottan, formális és informális kapcsolatokon keresztül optimalizálják a termelési tényezőkhöz, K+F eredményekhez való hozzáférést.

Az alapítók célja és szándéka egy olyan szervezet létrehozása volt, amely értéklánc alapú szolgáltatások révén alkalmas a kis- és középvállalkozások inkubációjának elősegítésére, ugyanakkor komplex szolgáltatáscsomagokat nyújtva képes kielégíteni a nagyvállalati vagy nagyprojekt szponzorok igényeit is. Egyetemi és kutatóhelyi kapcsolatainak kiaknázásával alkalmas spin-off vállalkozások létrehozására, emellett fel tudja tárni az innovációs potenciállal rendelkező vállalkozások kitörési pontjait. Mindezen tevékenységek révén a hálózat komoly szerepet tölthet be a tudásmenedzsment előmozdításában, és reményeink szerint végső soron hozzá tud járulni a régió versenyképességének javításához.

Mindemellett a DITAK képes koordinálni olyan regionális vagy akár országos szintre programozott kiemelt projekteket, amelyek lebonyolítására a vállalkozások egyedül nem lennének képesek. A hálózat távlati célként jelölte meg a Duna-Körös-Maros-Tisza Euroregionális fejlesztési (DKMT) együttműködések bottom-up generátori szerepkörének betöltését, amely további pozitív, tovagyűrűző hatások eredője lehet mind a régióban, mind Európában.