Hírek

 
Tudományos és Technológiai (TéT) Alapítvány

Székhely: H-1027 Budapest, Bem J. u. 2.           

Honlap: http://www.tetalap.hu/

  

A TéT Alapítvány abból a célból jött létre, hogy elősegítse a hazai és nemzetközi tudományos, kutatási és fejlesztési tevékenységeket. Kiemelt prioritása a magyar K+F társadalom nemzetközi kapcsolatainak fenntartása és bővítése, valamint a kutatóintézetek, egyetemi kutatóhelyek és vállalkozások nemzetközi K+F együttműködésének szélesítése.

Célja a hazai és nemzetközi tudományos, kutatási és fejlesztési tevékenységek elősegítése, a magyar K+F társadalom nemzetközi kapcsolatainak fenntartása és bővítése, a kutatóintézetek, egyetemi kutatóhelyek, vállalkozások nemzetközi K+F együttműködésének szélesítése. 

Az Alapítvány 1999 óta tagja a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal által támogatott EU Keretprogram kapcsolati iroda hálózatnak. Tevékenysége 2002 és 2005 között a budapesti és közép-magyarországi régióra terjedt ki, különös tekintettel a Keretprogramok Életminőség, Környezetvédelem, Emberi erőforrás fejlesztés, valamint Kis- és középvállalkozási akciók tematikus területeire. 2005-2007 között az Alapítvány a 6. Keretprogram „Élelmiszerminőség és -biztonság” tématerületén a Nemzeti Kapcsolattartó (NCP) támogató irodájaként működött.

 

Az elmúlt 3 évben az Alapítvány 34 tréninget, 14 nemzetközi konferenciát, 17 információs napot és 3 partnerösszehozó rendezvényt szervezett, elsősorban EU-s projektjei keretében. 2009-től elindította az EU FP Akadémia tréningsorozatot, mely a Keretprogramban rész venni kívánó szakembereket készíti fel a pályázatok elkészítésére, illetve az elnyert projektek adminisztratív és pénzügyi menedzselésére. Emellett az Alapítvány non-profit tanácsadást nyújt minden érdeklődő magyar pályázó számára az EU K+F programjairól.

Az Alapítvány küldetésének tekinti, hogy Magyarország vezető tanácsadó szervezetévé váljon az Európai Unió kutatás-fejlesztési és innovációs vonatkozású programjai területén.

Vevőknek nyújtott szolgáltatások:

  • projekt – javaslat készítés,
  • pályázati tanácsadás,
  • projektmenedzsment,
  • K+F források feltérképezése,
  • partnerkeresés,
  • tudományos eredmények disszeminációja.
  • konzorciumépítés,

Referenciamunkák:

Hungary for FP6: Reinforce and develop the network of Hungarian organisations disseminating KP6 information and providing advisory services with the aim of assisting the successful Hungarian participation in the 6. Framework Programme

HEURORA: Hungarian EU R&D Oriented Actions for Raising Awareness to Generate KP5 Participation in the Field of Energy, Environment and Sustainable Development

ECOINNO2SME: Support SMEs in Disseminating and Exploiting Research Results of ECO-Innovation

SME-to-LEAD: Training of SMEs to be successful co-ordinators of framework programme projects

PARTNERS for LIFE: Tran-national activities for the promotion of SME participation in the 1st Thematic programme „Quality of Life and Living Management of Resources"